Surat Kelulusan Jabatan Agam Islam Wilayah Persekutuan (JAWI)
Perakuan Pendaftaran Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM)